Θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Bundeswehr University Munich

Ανακοινώνεται η θέση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Bundeswehr University Munich, Department of Aerospace Engineering. 
Ακολουθούν πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων. 
Προθεσμία υποβολής αίτησης: 05/05/2019

=========================================================
PhD position: Formal methods in control (Munich, Germany)
=========================================================
We invite applications for a doctoral researcher position in the field
of formal methods in control. The successful candidate is expected to
advance the state of the art of abstraction-based synthesis and
verification, to facilitate routine and efficient application of the
approach to nonlinear continuous-state plants and complex
specifications. Depending on background and interests of the
candidate, the research focus will be either on algorithms and
software development, or on theoretical foundations.

Required qualifications:
* MSc degree (or equivalent, giving access to doctoral studies) in
  Mathematics, Systems and Control, Computer Science, or a related
  field. Students about to complete their MSc will also be considered.
* Strong theoretical or mathematical background, and a strong interest
  in dynamical or control systems.
* Programming skills.
* Efficient communication skills in English.

In addition, an intended focus on algorithms and software requires
past exposure to and strong interest in professional-grade software
development, while for a focus on theoretical foundations a strong
mathematical or theoretical background is needed. Experience in one of
the following fields would be a plus but is not necessarily required:
Set-valued or validated numerics; dynamic programming; formal methods
in control; reactive synthesis; information-based complexity / optimal
recovery.

The position is full-time and paid according to pay scale ``TVOeD
Bund, E 13''. Initial appointment is for two years, with possible
extension contingent on availability of funds and research
performance. The position is open to applicants worldwide; no special
security clearance necessary.

Your complete application consists of the following documents, which
should be sent as a single PDF file to the email address given below
(deadline: May 5, 2019):

* CV with photo
* One-page cover letter (clearly indicating available start date as
  well as relevant qualifications, experience and motivation)
* University certificates and transcripts (both BSc and MSc degrees)
* Contact details of up to three referees
* Possibly an English language certificate and a list of publications

All documents should be in English or German.

Gunther Reissig
http://www.reiszig.de/gunther/
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Subject: PhD ref 9xfb6

Bundeswehr University Munich, Germany
Department of Aerospace Engineering
Institute of Control Engineering